Hervatten Trainingen volwassenen

Beste AVON leden,

 

Het is zover. Nadat de maatregelen om de verspreiding van het Corona virus te beperken per 11 mei al versoepeld waren, is er nu ook toestemming van de gemeente Heerlen om de trainingen van volwassen leden te hervatten. Dit in overeenstemming met een noodverordening van de veiligheidsregio Zuid-Limburg. We hopen dat jullie begrip hebben voor de tijd die er nodig was om van de eerste aankondiging te komen tot deze openstelling.

Meer dan bij onze jeugdleden, verwachten we van onze volwassen leden dat zij de protocollen zelfstandig naleven en het trainers en handhavers mogelijk maken de trainingen goed en veilig te laten verlopen. Vandaar dat de volgende regels zullen gelden:

  • Diverse groepen starten op verschillende data. Trainers communiceren deze naar hun respectievelijke groepen.
  • Hier zijn de aangepaste protocollen van de atletiekunie te vinden, met de aanwijzingen voor trainers, atleten en toezichthouders. Let ook op de plattegrond zoals te vinden onder het COVID menu.
  • Trainers en/of toezichthouders geven de data waarop trainingen plaatsvinden en wie er toezicht houden door aan het bestuur. Tevens zorgen ze er voor dat een presentielijst wordt bijgehouden die na de training in de brievenbus in het clubgebouw ingeleverd wordt.
  • Ten slotte geven trainers en/of toezichthouders hun groep voor iedere training kort uitleg over de maatregelen die van toepassing zijn.
  • Trainers en/of toezichthouders zorgen er ook voor dat de materialen (en het clubgebouw) klaargezet en schoongemaakt worden.
  • Toezichthouders kunnen zelf niet meetrainen! Verdeel de last bij voorkeur bij toerbeurt, of zorg voor vrijwilligers die zelf niet willen deelnemen aan de training.
  • Het bestuur zal steekproefsgewijs controleren op naleving en behoudt zich het recht voor trainingen stop te zetten als daar aanleiding toe is.

Veel plezier, en start voorzichtig weer met trainen !

Het bestuur van AVON