Contributie 2021-01 / Bondscontributie 2021

Beste leden,

 

Aangezien we nog steeds in een lockdown zitten, nog steeds de baan niet mogen gebruiken wat betreft de seniorentrainingen en waarschijnlijk de lockdown ook nog wordt verlengd na 19 januari 2021, zullen we voor de senioren vanaf 18 jaar wederom voor januari 2021 geen contributie innen.

Voor de jeugd tot 18 jaar zal wel gewoon de contributie voor deze periode worden geïnd. 

Let op !  Er wordt wel in januari voor alle leden de jaarlijkse bondscontributie geïnd in de laatste week van januari. Deze wordt door de atletiekunie ook, tot zover bekend is bij ons, gewoon ingehouden bij AVON voor 2021 voor alle leden. We hebben geen bericht gehad dat hier een compensatie voor is of gaat komen i.v.m. het vervallen van trainingen e.d. vorig jaar en dit jaar. Om deze reden zullen wij dan ook deze inhouden bij de leden voor 2021. Jullie begrip hiervoor.

 

Het Bestuur van AVON.