Inbraak materialenhok / tegemoetkoming schade COVID-19

De Corona crisis zorgt voor zowel positief als negatief nieuws. Om maar met het slechte nieuws te beginnen: er is ingebroken in ons materialenhok in het Emmastadion. Boeven hebben van de pauze in het gebruik van de accommodatie gebruik weten te maken. Inmiddels heeft de gemeente Heerlen de parkeerplaats geblokkeerd met varkensruggen om verdere incidenten zoveel mogelijk te voorkomen. Er is geïnventariseerd welke spullen ontbreken, aangifte gedaan en er wordt overlegd met onze verzekering.

Op een meer positieve noot, onze secretaris heeft de toezegging gekregen dat AVON nog deze week een tegemoetkoming voor de Covid-19 schade van 4000 Euro zal ontvangen van het Rijk. Onder andere deze regeling maakt het mogelijk om geen contributie te innen gedurende de periode dat gebruik van de accommodatie door leden niet mogelijk is. Met de gemeente Heerlen wordt nog overlegd over een tegemoetkoming met betrekking tot de huur van de accommodatie. Vooralsnog heeft de gemeente uitstel van de betaling toegezegd.

 

We hopen dat het jullie nog steeds goed gaat, vriendelijke groeten,

 

Het bestuur.