Seniorentrainingen, voorlopig nog geen trainingen

Beste leden,

Zoals jullie weten zijn de jeugdtrainingen vanaf gisteren hervat en gaan we uitproberen of de situatie haalbaar is om op deze manier de trainingen te geven in deze "Corona tijd " en we alles op een veilige afstand van elkaar kunnen uitvoeren.

Ondanks dat de Rijksoverheid aangeeft op hun site, dat vanaf 11 mei de sportaccommodaties de trainingen buiten weer mogen hervatten, willen wij als Avon benadrukken dat er voorlopig nog GEEN seniorentrainingen gaan plaatsvinden.

Zoals we ook al in eerdere mails en nieuwsberichten op de site hebben vermeld, de trainingen voor de senioren worden op dit moment nog niet gestart en het bestuur zal de ervaringen bij de jeugdtrainingen evalueren. Vervolgens zal met de gemeente en trainers samen worden overlegd, wanneer ook deze trainingen kunnen starten en op welke wijze. Pas als wij toestemming hebben van de gemeente kunnen we de trainingen weer langzaam opstarten en natuurlijk bekijken of het ook in de praktijk uitvoerbaar is.
 

We houden jullie op de hoogte.

 

Bestuur en trainers van AVON.

Voorlopig gesloten