Protocol verantwoorde atletieksport per 05 juni 2021

Protocol verantwoorde atletieksport per 5 juni

 

Beste leden,

 

Per 05 juni 2021 is er een nieuw protocol wat betreft de atletieksport. 

Samengevat voor Avon betekent dit :

 

- Kantine is open, maar consumptie gebruik is op het terras.

- Kleedlokalen en douches zijn gesloten.

- Toilet bezoek is mogelijk

- Publiek is niet toegestaan.

- Functionarissen dragen een hesje.

- Trainingstijden zijn niet gewijzigd.

 

Hieronder het uitgebreide protocol.  

 

Dit protocol gaat uit van de per 5 juni 2021 geldende landelijke maatregelen en zal indien die in de

komende tijd veranderen op basis van die veranderingen worden aangepast.

Dit protocol voor de atletiek is tot stand gekomen (door de Atletiekunie) in afstemming met andere

sportbonden en gebaseerd op het algemene protocol Verantwoord Sporten van NOC*NSF.

 

In het protocol vind je de volgende informatie:

1. Veiligheid- en hygiëneregels (algemeen).

2. Uitzonderingen op de 1,5 meter maatregel (algemeen).

3. Maatregelen voor atleten vanaf 18 jaar.

4. Maatregelen voor atleten tot en met 17 jaar.

5. Wedstrijden

6. Maatregelen voor ouders/verzorgers en toeschouwers.

7. Maatregelen voor trainers, begeleiders en vrijwilligers.

8. Maatregelen voor bestuurs- en commissieleden en beheerders van sportaccommodaties.

9. Trainingstijden AVON

 

1. Veiligheid- en hygiëneregels (algemeen):

Eén van de belangrijke adviezen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen, is om

de hygiënerichtlijnen van het RIVM te volgen:

• Voor iedereen geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.

• Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.

• Ga direct naar huis wanneer er tijdens de training klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid,

loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, koorts en/of plotseling verlies van

reuk of smaak.

• Personen van 18 jaar en ouder houden onderling 1,5 meter afstand.

• Vermijd drukte.

• Volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de organisatie, bijvoorbeeld van

trainers en bestuursleden.

• Was vaak je handen met water en zeep, ook voor en na bezoek sportaccommodatie.

• Schud geen handen.

• Voor iedereen van 13 jaar en ouder is het verplicht een (niet-)medisch mondkapje te dragen bij

het betreden van de binnenruimtes van de sportaccommodatie.

• Wanneer er vanwege sportactiviteiten personen uit meerdere huishoudens in dezelfde auto

zitten dragen personen vanaf 13 jaar een mondkapje.

• Zorg dat het aantal sporters en begeleiders per sportactiviteit niet groter is dan noodzakelijk

voor de sportactiviteit.

 

2. Uitzonderingen op de 1,5 meter maatregel (algemeen):

• De afstand tot kinderen tot en met 12 jaar: dus onderling geen afstand en ook van deze

kinderen tot leden van andere leeftijdsgroepen.

• Personen t/m 17 jaar alleen onderling.

 

3. Maatregelen voor atleten vanaf 18 jaar:

• Houd je aan de algemene veiligheid- en hygiëneregels (zie hierboven).

• Atleten vanaf 18 jaar mogen met maximaal 50 personen samen sporten (exclusief trainer) en

hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden als dit de

sportbeoefening in de weg staat.

• Zodra atleten van 18 jaar en ouder de baan verlaten na het sporten, moeten zij weer 1,5 meter

afstand tot elkaar houden.

• Groepslessen zijn toegestaan.

• Gebruik zoveel mogelijk eigen materialen. Materialen die veel met handen worden aangeraakt

direct na de trainingssessie reinigen met water en zeep of reinigingsdoekjes.

• Voor aanvang van de training kan er afhankelijk van de sportaccommodatie en hoeveelheid

personen voor een gezondheidscheck een aantal vragen worden gesteld, zie hier een overzicht

van de vragen.

• Toeschouwers zijn niet toegestaan langs de baan of het parcours. Atleten die klaar zijn met

hun training mogen dus niet blijven kijken. De atleten mogen wel gebruik maken van het terras om daar een

consumptie te nuttigen.

 

4. Maatregelen voor atleten tot en met 17 jaar:

• Houd je aan de algemene veiligheid- en hygiëneregels (zie hierboven).

• Atleten t/m 17 jaar mogen in groepsverband sporten en hoeven de onderlinge afstand van 1,5

meter niet aan te houden.

• Groepslessen zijn toegestaan.

• Binnen moet iemand van 13 jaar en ouder een mondkapje dragen bij het naar binnen gaan en

weggaan. Maar het mondkapje mag af tijdens het sporten.

• Gebruik zoveel mogelijk eigen materialen. Materialen die veel met handen worden aangeraakt

direct na de trainingssessie reinigen met water en zeep of reinigingsdoekjes.

• Toeschouwers zijn niet toegestaan langs de baan of het parcours. Atleten die klaar zijn met

hun training mogen dus niet blijven kijken. De atleten mogen wel gebruik maken van het terras om daar een

consumptie te nuttigen.

 

5. Wedstrijden

• Officiële wedstrijden en competities zijn toegestaan voor atleten t/m 17 jaar.

• Onderlinge trainingswedstrijden met atleten van de eigen sportvereniging zijn toegestaan

voor alle leeftijden.

• Rij-ouders naar een uitwedstrijd worden aangemerkt als teambegeleiding en hebben daarom

toestemming om op de sportaccommodatie te zijn. Het is de bedoeling het aantal rij-ouders

zoveel mogelijk te beperken.

 

6. Maatregelen voor ouders/verzorgers en toeschouwers:

• Houd je aan de algemene veiligheid- en hygiëneregels (zie hierboven).

• Informeer je kinderen over de algemene veiligheid- en hygiëneregels en vertel ze dat ze altijd

de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen.

• Voor aanvang van de training kan er afhankelijk van de sportlocatie en hoeveelheid personen

voor een gezondheidscheck een aantal vragen over je kind worden gesteld, zie hier een

overzicht van de vragen.

• Toeschouwers zijn niet toegestaan langs de baan of het parcours. Kaderleden, officials,

vrijwilligers, coaches en medewerkers die een rol hebben bij sportactiviteiten mogen wel

aanwezig zijn.

• Ouders die hun kinderen naar de eigen accommodatie brengen voor een training mogen niet

blijven kijken.

• Rij-ouders naar een uitwedstrijd worden aangemerkt als teambegeleiding en hebben daarom

toestemming om op de sportaccommodatie te zijn. Het is de bedoeling het aantal rij-ouders

zoveel mogelijk te beperken.

• Als ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit van een sporter dan is het toegestaan

om één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook

dat het daar geldende protocol nageleefd moet worden.

 

 

 

7. Maatregelen voor trainers, begeleiders en vrijwilligers:

• Houd je aan de algemene veiligheid- en hygiënemaatregelen (zie hierboven).

• Trainers, begeleiders en vrijwilligers dienen zelf hun risico te analyseren of zij zich op

sportlocaties in groepen met anderen kunnen begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts.

• Help atleten om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet

gebeurt.

• Wijs atleten op het belang van handen wassen, schud geen handen en geef geen high-fives.

• Zorg ervoor dat atleten vanaf 18 jaar buiten de training geen fysiek contact hebben zoals tijdens

het vieren van een overwinningsmoment.

• Laat atleten zoveel mogelijk eigenlijk materialen gebruiken. Materialen die veel met handen

worden aangeraakt direct na de trainingssessie reinigen met water en zeep of

reinigingsdoekjes.

 

8. Maatregelen voor bestuurs- en commissieleden en beheerders van sportaccommodaties:

• Houd je aan de algemene veiligheid- en hygiënemaatregelen (zie hierboven).

• In binnenruimtes is het dragen van een mondkapje verplicht. Tijdens de sportbeoefening mag

het af.

•  Het terras is open voor het nuttigen van consumpties. Maximaal 50 personen zijn toegestaan.

• Toiletten zijn open.

• Officiële wedstrijden en competitiewedstrijden zijn toegestaan voor atleten t/m 17 jaar. ,

Onderlinge trainingswedstrijden op de club zijn toegestaan voor alle leeftijdscategorieën.

• Stel voor de sportlocatie of openbare ruimte een verantwoordelijke aan die aanspreekpunt is

voor de locatie en voor de gemeente.

Stel ook corona-coördinatoren aan (dit kan bv. een gastvrouw/heer of trainer zijn) waarvan er

altijd één herkenbaar aanwezig is (bijvoorbeeld met hesje) of maak via communicatie (bijv.

posters) duidelijk hoe die te bereiken is. Waar relevant voor sportparken: werk als sportclubs

zoveel mogelijk met elkaar samen.

• Zorg dat de coördinatoren voldoende afstand kunnen houden tot atleten en bezoekers of tref

daarvoor maatregelen.

• Laat een gezondheidscheck plaatsvinden voor aanvang van de sportactiviteit.

• Zorg dat EHBO-materialen en een AED altijd beschikbaar zijn en dat deze niet achter slot en

grendel zitten.

• Hanteer het vierogenprincipe en zorg dat een trainer nooit alleen is op de accommodatie met

een groep atleten.

• Instrueer trainers over de wijze waarop ze op een verantwoorde en veilige manier sportaanbod

kunnen uitvoeren.

• Richt de sportlocatie zo in en/of breng markeringen/routing aan om te zorgen dat personen de

1.5 meter afstand kun houden.

• Communiceer de regels van je sportlocatie met je trainers, atleten, vrijwilligers, medewerkers

en ouders via de eigen communicatiemiddelen.

• Zorg waar nodig voor voldoende persoonlijke hygiënemiddelen en schoonmaakmiddelen voor

materialen (water, zeep en voldoende papieren handdoekjes).

• Maak als sportaanbieder met de beheerder afspraken over hygiëne. Zorg dat de toiletruimtes

schoongemaakt worden na iedere werkdag.

• Zorg voor hygiëne van sportmaterialen en reinig deze na elke trainingsactiviteit.

• Atleten kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training bij

(vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten,

benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.

• Als bij een atleet/kaderlid corona wordt vastgesteld, zijn er richtlijnen vanuit de overheid die je

moet hanteren. De GGD geeft aan welke quarantainemaatregelen noodzakelijk zijn. Bekijk ook

de veelgestelde vragen van NOC*NSF over dit onderwerp.

 

 

 

9. Trainingstijden:

Pupillen

Dinsdag

18:00 - 19:00 uur

Zaterdag

10:00 - 11:15 uur

 

Junioren en volwassenen

Dinsdag

19:15 - 20:30 uur

Vrijdag

19:00 - 20:30 uur

Zaterdag

11:30 - 13:00 uur

 

 

Volwassenen

Maandag

19:00 - 20:30 uur

met trainer

 

19:00 - 20:30 uur

met trainer

Dinsdag

08:30 - 09:30 uur

zonder trainer

 

09:30 - 11:00 uur

met trainer

Woensdag

18:00 - 19:30 uur

zonder trainer

 

19:30 - 21:00 uur

met trainer

Donderdag

08:30 - 09:30 uur

zonder trainer

 

09:30 - 11:00 uur

met trainer

Donderdag

17:30 - 19:00 uur

zonder trainer

 

19:00 - 20:30 uur

met trainer

Zondag

08:30 - 09:30 uur

zonder trainer

 

09:30 - 11:00 uur

met trainer

 

Het Bestuur van AVON