ALV 2020

Beste Leden,

 

Een fysieke algemene ledenvergadering behoort ook thans nog niet tot de
mogelijkheden. Dit is jammer, maar het is (nog) niet anders.
De stukken worden per email aangeboden aan alle leden die lid zijn van AVON ( dus geen leden die rennen op de 10-rittenkaart ). Hiermee wil het bestuur het
jaar 2020 zoveel als mogelijk verantwoorden.
In de email bevinden zich de volgende stukken:

-jaarverslag secretaris over 2020 
 (contact: h.meijers@online.nl)

-jaarverslag penningmeester over 2020 
 (contact: ramona.deijkers@avonheerlen.nl)

-verslag Kascommissie over 2020

-balans 2020 
 (contact: ramona.deijkers@avonheerlen.nl)

-begroting voor 2021
 (contact: ramona.deijkers@avonheerlen.nl)  

-technisch verslag over 2020
 (contact: joop.hoevers@avonheerlen.nl) 

Indien jullie vragen/opmerkingen hebben stel/maak deze dan voor 15 juni
aanstaande. Na deze datum kunnen de bovengenoemde documenten
worden vastgesteld.

Indien u de mail niet ontvangen heeft, dan graag een mail sturen naar info@avonheerlen.nl zodat wij deze naar u kunnen mailen alsnog en het emailadres kunnen controleren en/of aanpassen in de ledenadministratie.

 

M.v.g.
Het Bestuur van AVON

ALV