Update Trainingen 27-04

Starten trainingen naar aanleiding van de maatregelen van de regering op 21 april 2020.

Update per 27-04:

Het bestuur heeft op 26-04 overleg gehad en treedt zo spoedig mogelijk in contact met de gemeente over heropening van de accommodatie. Ondertussen worden de voorbereidingen om de pupillen- en juniorentrainingen veilig te hervatten afgerond. Nader bericht volgt via e-mail, Whatsapp-groepen en de website als er nieuwe informatie beschikbaar komt, daarvoor zijn we in eerste instantie echter afhankelijk van de gemeente. Voor de duidelijkheid:

 

  • de accommodatie wordt alleen opengesteld voor junioren, pupillen, trainersstaf en toezichthoudende vrijwilligers.
  • ouders kunnen de trainingen vooralsnog niet bijwonen
  • dus (nog) niet voor de leden van andere parkstad atletiekverengingen, we willen in eerste instantie veilig opstarten en daarna de mogelijkheden bekijken. 
  • vooralsnog ook (nog) niet voor derden die geen lid van AVON zijn.

 

Vrijwilligers die toezicht willen houden kunnen zich melden bij: bestuur@avonheerlen.nl

 

Blijf gezond en hopelijk tot gauw,

 

Het bestuur van AVON

 

----

Beste atleten en ouders, Iedereen heeft gehoord/gelezen dat de trainingen voor bepaalde groepen weer kunnen starten, maar hiervoor moet het bestuur enkele stappen doorlopen: - De gemeente zal een protocol opstellen voor de gebruikers van de sportfaciliteiten en aan welke regels wij moeten voldoen. - De atletiekunie stelt ook een protocol/handreiking op voor de verenigingen aangesloten bij de bond. - Vervolgens zal het bestuur een invulling geven aan het protocol en dit met de trainers delen. - De gemeente zal vervolgens de atletiekbaan openstellen met in acht neming van de regels. Dus laten we eerst de juiste stappen doorlopen, zodat we eenduidige en veilige afspraken kunnen maken. Wij zullen de afspraken met jullie delen via de site van AVON. Met veilige en sportieve groet, Bestuur AVON Heerlen