Bestuur en Organisatie AVON HEERLEN

Voorzitter Petra van Hoof      
Vice-voorzitter Joop Hoevers Tevens Technische zaken    
Secretaris Hans Meijers      
Penningmeester Ramona Deijkers Gegevens bankrelatie zijn op te vragen via e-mail  
         
Bestuursleden Jeffrey Meens Ledenadministratie    
  Remco Simons      
  Marjon Eikens Jeugdzaken    
         
Bezoekadres Emma-stadion
Passartweg 35 C,
Heerlen
Let op: dit is geen postadres  
Postadres

Postbus 405,
6430 AK Hoensbroek

     
Telefoon 045-5214731      
Email info@avonheerlen.nl      
         
Ere-voorzitter: G. Bensen ✝ Leden van verdienste: W. Bartel J. Joosten ✝
Ereleden: Ir. A. Paulen ✝   P. Bellefroid ✝ J. Kneepkens ✝
  W. Quadvlieg sr. ✝   P. Glavimans ✝ M. Jans ✝
  L. Jagers ✝   H. van Haren A. Steenhaert ✝
  S. Petit ✝   M. Jans ✝ H. van Loo ✝
  P. Logister ✝   M. Simons S. Schellings ✝
  S. Schellings ✝   H. Veld G. Vullings ✝
      G. Gentle