Contributie

Interesse? Lid worden?

AVON ontvangt wekelijks nieuwe leden en dat doen we graag en met open armen! Je kunt 1 MAAND GRATIS deelnemen aan de trainingen en proeven van de sfeer binnen de vereniging alvorens je een keuze maakt.

Als je na die maand besluit lid te willen worden kun je daar op de club een afspraak maken om het een en ander te regelen. Een van onze trainers zal je dan verder inlichten en de zaken regelen of doorverwijzen naar de persoon die dit voor je kan regelen.
Voor meer info mail naar: info@avonheerlen.nl

Contributie Avon

Een lid is vanaf oktober 2018 per maand contributie verschuldigd. Voorheen was een lid dit per kwartaal verschuldigd. De inning van deze contributie gebeurt aan het einde van elke maand.

Het lidmaatschap is maandelijks opzegbaar. Het lid is dan nog contributie verschuldigd over de maand waarin is opgezegd.

De bedragen voor de contributies per maand zijn voor 2019 als volgt vastgesteld: 

Soort Lid Geboorte jaar Contributie per maand
Minipupillen 2011 € 7,50
Pupillen C 2010 € 7,50
Pupillen B 2009 € 7,50
Pupillen A 2007-2008 € 7,50
Junioren D 2005-2006 € 8,00
Junioren C 2003-2004 € 8,00
Junioren B 2001-2002 € 8,50
Junioren A 1999-2000 € 8,50
Recreant   € 10,50
Senioren/Masters 1998 en eerder € 10,50
3e lid pupil   € 5,75
3e lid junioren A/B   € 6,50
3e lid junioren C/D   € 6,13
4e lid pupil   € 5,40
4e lid junioren A/B   € 6,10
4e lid junioren C/D   € 5,75
5e lid pupil   € 5,05
5e lid junioren A/B   € 5,70
5e lid junioren C/D   € 5,38
Steunend lid   € 5,00
Leden van verdienste  

€ 0

Contributie Atletiekunie (KNAU)

Let op, naast het maandelijks bedrag aan de AVON bent u bij inschrijving bij AVON ook een jaarlijks bedrag aan de atletiekunie verschuldigd.

Deze bedragen worden jaarlijks ingehouden in januari. Indien u zich later in het jaar inschrijft, dan worden deze bij de eerste contributie-inning mee ingehouden.

De bedragen voor de contributies en wedstrijdlicenties zijn voor 2019 als volgt vastgesteld:

Basiscontributies  
Basiscontributie pupillen       €   15,05
Basiscontributie junioren       €   15,90
Basiscontributie senioren/masters       €   17,20
Basiscontributie recreanten/overigen       €   17,20
Basiscontributie wandelaars       €   17,20
Wedstrijdlicenties  
Wedstrijdlicentie pupillen       €     8,15 
Wedstrijdlicentie junioren       €   14,50
Wedstrijdlicentie senioren/masters       €   23,20
Overige bedragen  
Contributie persoonlijke leden       €   23,10
 Hardlopen.nl Loopgroepen       €   17,20
Contributie buitengewone leden       € 380,00