Jeugdtrainingen / Aanmelden

Beste jeugdleden, ouders en leden,

Nu de jeugdtrainingen mogen worden hervat, terwijl de noodmaatregelen om verspreiding tegen te gaan nog van kracht zijn, is het noodzakelijk strakke regels af te spreken.

Om een goed overzicht te hebben wie er op welke training aanwezig is geweest, vraagt het bestuur om:

  • Niet naar de training te komen als je ziek bent.
  • Niet naar de training te komen als een van je huisgenoten koorts (38°C of hoger) heeft.
  • Je per e-mail aan te melden voor elke training via presentielijst@avonheerlen.nl 
  • Dat kan maximaal voor alle trainingen van de lopende kalendermaand tegelijk. Nieuwe maand: opnieuw aanmelden!
  • Graag uiterlijk twee uur voor de training aanmelden in verband met de voorbereidingen die de trainers moeten treffen.
  • Bij voorkeur ook per e-mail af te melden als je niet aanwezig zult zijn, na eerdere aanmelding.
  • Goed op te letten omdat de trainingstijden tijdelijk aangepast zijn om veilig, gescheiden aankomen en vertrekken mogelijk te maken. Ze zijn te vinden onder het COVID menu.

Voor de duidelijkheid: niet aangemeld, betekent helaas niet deelnemen aan de pupillen- of juniorentrainingen.

Om de administratie eenvoudig te houden willen we je vragen je email als volgt in te delen:

  • Gebruik alleen het onderwerp/subject veld.
  • Gebruik dit format: aanmelden of afmelden, datum training, voornaam, achternaam (van het jeugdlid).

De inhoud/body van de email zal waarschijnlijk niet worden gelezen in verband met het aantal e-mails dat verwerkt moet worden. Gebruik voor vragen of andere informatie het contactformulier, of de bekende e-mailadressen.

De trainingen voor de senioren worden op dit moment nog niet gestart en het bestuur zal de ervaringen bij de jeugdtrainingen evalueren. Vervolgens zal met de gemeente en trainers samen worden overlegd, wanneer ook deze trainingen kunnen starten en op welke wijze.

 

Alvast bedankt voor de medewerking,

 

Bestuur en trainers van AVON.