Protocol verantwoorde atletieksport per 26 juni

Protocol verantwoorde atletieksport per 26 juni

 

Dit protocol gaat uit van de per 26 juni 2021 geldende landelijke maatregelen en zal indien die in de

komende tijd veranderen op basis van die veranderingen worden aangepast.

 

Dit protocol voor de atletiek is tot stand gekomen (door de Atletiekunie) in afstemming met andere

sportbonden en gebaseerd op het algemene protocol Verantwoord Sporten van NOC*NSF.

Het protocol is inhoudelijk in lijn met de tijdelijke wet COVID-19, geldend van 27-11-2020 t/m heden.

Met dit protocol willen we onze clubs, loopgroepen en atleten richting geven hoe te handelen, uitgaande

van de maatregelen van de Rijksoverheid en binnen de hygiënerichtlijnen van het RIVM.

Onder “atleten” wordt in dit protocol verstaan: baanatleten en wegatleten/hardlopers.

 

In het protocol vind je de volgende informatie:

1. Veiligheid- en hygiëneregels (algemeen).

2. Uitzonderingen op de 1,5 meter maatregel (algemeen).

3. Maatregelen voor atleten.

4. Maatregelen voor ouders/verzorgers en toeschouwers.

5. Maatregelen voor trainers, begeleiders en vrijwilligers.

6. Maatregelen voor bestuurs- en commissieleden en beheerders van sportaccommodaties.

 

1. Veiligheid- en hygiëneregels (algemeen):

Eén van de belangrijke adviezen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen, is om de

hygiënerichtlijnen van het RIVM te volgen:

• Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.

• Ga direct naar huis wanneer er tijdens de training klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid,

loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, koorts en/of plotseling verlies van

reuk of smaak.

• Personen van 18 jaar en ouder houden onderling 1,5 meter afstand.

• Vermijd drukte.

• Volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de organisatie, bijvoorbeeld van

trainers en bestuursleden.

• Was vaak je handen met water en zeep, ook voor en na bezoek sportaccommodatie.

• Schud geen handen.

• Wanneer er vanwege sportactiviteiten personen uit meerdere huishoudens in dezelfde auto

zitten dragen personen vanaf 13 jaar een mondkapje.

2. Uitzonderingen op de 1,5 meter maatregel (algemeen):

• Personen die een gezamenlijk huishouden vormen onderling.

• De afstand tot kinderen tot en met 12 jaar: dus onderling geen afstand en ook van deze

kinderen tot leden van andere leeftijdsgroepen.

• Personen t/m 17 jaar alleen onderling.

• Personen tot hun begeleiders of vaste mantelzorgers, voor zover zij zich niet met inachtneming

van een afstand van 1,5 meter jegens hun begeleiders of vaste mantelzorgers kunnen

ophouden.

 

3. Maatregelen voor atleten:

• Houd je aan de algemene veiligheid- en hygiëneregels (zie hierboven).

• Atleten vanaf 18 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden

als dit de sportbeoefening in de weg staat. Zodra atleten van 18 jaar en ouder de baan verlaten

na het sporten, moeten zij weer 1,5 meter afstand tot elkaar houden.

• Atleten t/m 17 jaar mogen in groepsverband sporten en hoeven de onderlinge afstand van 1,5

meter niet aan te houden.

• Voor aanvang van de training kan er afhankelijk van de sportaccommodatie en hoeveelheid

personen voor een gezondheidscheck een aantal vragen worden gesteld, zie hier een overzicht

van de vragen.

• Er mag publiek aanwezig zijn bij trainingen. Atleten mogen dus bij elkaars training kijken.

Atleten vanaf 18 jaar houden daarbij 1,5 meter afstand van elkaar.

 

4. Maatregelen voor ouders/verzorgers en toeschouwers:

• Houd je aan de algemene veiligheid- en hygiëneregels (zie hierboven).

• Informeer je kinderen over de algemene veiligheid- en hygiëneregels en vertel ze dat ze altijd

de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen.

• Voor aanvang van de training kan er afhankelijk van de sportlocatie en hoeveelheid personen

voor een gezondheidscheck een aantal vragen over je kind worden gesteld, zie hier een

overzicht van de vragen.

• Ouders hebben weer toegang tot de sportlocatie, bijvoorbeeld om bij de training of wedstrijd

van hun kind te kijken. Publiek is weer toegestaan bij trainingen en wedstrijden.

 

 

 

 

5. Maatregelen voor trainers, begeleiders en vrijwilligers:

• Houd je aan de algemene veiligheid- en hygiënemaatregelen (zie hierboven).

• Trainers, begeleiders en vrijwilligers dienen zelf hun risico te analyseren of zij zich op

sportlocaties in groepen met anderen kunnen begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts.

• Help atleten om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet

gebeurt.

• Wijs atleten op het belang van handen wassen, schud geen handen en geef geen high-fives.

• Zorg ervoor dat atleten vanaf 18 jaar buiten de training geen fysiek contact hebben zoals tijdens

het vieren van een overwinningsmoment.

6. Maatregelen voor bestuurs- en commissieleden en beheerders van sportaccommodaties:

• Houd je aan de algemene veiligheid- en hygiënemaatregelen (zie hierboven).

• Sportlocaties mogen 100% van de capaciteit gebruiken zowel binnen als buiten, mits ze de 1,5

meter afstand van de bezoekers kunnen waarborgen. Er gelden geen maximale groepsgroottes

meer.

• Voor sportkantines gelden de voorwaarden voor de horeca. Een vaste zitplaats is verplicht. Dit

mag ook een zitplaats aan de bar zijn. Bezoekers houden 1,5 meter afstand van elkaar.

Registratie en gezondheidscheck zijn verplicht. De beperkingen van de openingstijden zijn

vervallen.

• Kleedkamers, douches en toiletten zijn open. Let op legionellagevaar. Spoel de douches en

kranen eerst langdurig door. Bekijk ook de veelgestelde vragen van NOC*NSF over dit

onderwerp.

• Officiële, onderlinge en competitiewedstrijden zijn toegestaan voor alle leeftijdscategorieën.

Er mag publiek aanwezig zijn. Hiervoor mag 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand

gebruikt worden. Bij voorkeur met vaste zitplaatsen. Is dit niet mogelijk, dan is een

afgebakende staanplaats ook toegestaan.

• Stel voor de sportlocatie of openbare ruimte een verantwoordelijke aan die aanspreekpunt is

voor de locatie en voor de gemeente.

• Stel ook corona-coördinatoren aan (dit kan bv. een gastvrouw/heer of trainer zijn) waarvan er

altijd één herkenbaar aanwezig is (bijvoorbeeld met hesje) of maak via communicatie (bijv.

posters) duidelijk hoe die te bereiken is. Waar relevant voor sportparken: werk als sportclubs

zoveel mogelijk met elkaar samen.

• Laat een gezondheidscheck plaatsvinden voor aanvang van de sportactiviteit.

• Zorg dat EHBO-materialen en een AED altijd beschikbaar zijn en dat deze niet achter slot en

grendel zitten.

• Richt de sportlocatie zo in en/of breng markeringen/routing aan om te zorgen dat personen de

1.5 meter afstand kun houden.

• Communiceer de regels van je sportlocatie met je trainers, atleten, vrijwilligers, medewerkers

en ouders via de eigen communicatiemiddelen.

• Zorg voor voldoende persoonlijke hygiënemiddelen (desinfectiegel) en schoonmaakmiddelen

voor materialen (water, zeep en voldoende papieren handdoekjes).

• Maak als sportaanbieder met de beheerder afspraken over hygiëne. Zorg dat de toiletruimtes

schoongemaakt worden na iedere werkdag..

• Atleten kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training bij

(vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten,

benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.

• Als bij een atleet/kaderlid corona wordt vastgesteld, zijn er richtlijnen vanuit de overheid die je

moet hanteren. De GGD geeft aan welke quarantainemaatregelen noodzakelijk zijn. Bekijk ook

de veelgestelde vragen van NOC*NSF over dit onderwerp.

 

6. Trainingstijden:

Pupillen

Dinsdag

18:00 - 19:00 uur

Zaterdag

10:00 - 11:15 uur

 

Junioren en volwassenen (baanatleten)

Dinsdag

19:15 - 20:30 uur

Vrijdag

19:00 - 20:30 uur

Zaterdag

11:30 - 13:00 uur

 

 

Volwassenen

Maandag

19:00 - 20:30 uur

Dinsdag

09:30 - 11:00 uur

Woensdag

19:30 - 21:00 uur

Donderdag

09:30 - 11:00 uur

Donderdag

19:00 - 20:30 uur

Zondag

09:30 - 11:00 uur