Nieuws

in het weekend van zaterdag 2 en 3 oktober organiseren we weer onze clubkampioenschappen. Dit jaar worden de clubkampioenschappen verdeeld over 2 dagen. Op zaterdag 2 oktober zijn de pupillen aan de beurt. Voor hun worden de clubkampioenschappen… meer
Protocol verantwoorde atletieksport per 26 juni   Dit protocol gaat uit van de per 26 juni 2021 geldende landelijke maatregelen en zal indien die in de komende tijd veranderen op basis van die veranderingen worden aangepast.   Dit protocol voor de… meer
Van 17 tot en met 26 september aanstaande vindt de Nationale Sportweek plaats. De gemeentelijke organisatie "Heel Heerlen Beweegt" wil in deze week sport en bewegen extra onder de aandacht brengen en doet daarbij een beroep op de diverse Heerlense… meer
Op 22 juni jl. werd Wim Bartel in het kader van zijn 70-jarig AVON-lidmaatschap gehuldigd. Voorzitter Petra van Hoof overhandigde namens de vereniging een plaquette en secretaris Hans Meijers, namens de Atletiekunie, een oorkonde met speld. Daarna… meer
Protocol verantwoorde atletieksport per 5 juni   Beste leden,   Per 05 juni 2021 is er een nieuw protocol wat betreft de atletieksport.  Samengevat voor Avon betekent dit :   - Kantine is open, maar consumptie gebruik is op het terras. -… meer
Beste leden   In 1 mei 2023 bestaat AVON honderd jaar.  Dit willen we natuurlijk ook vieren !    Het bestuur vraagt of er onder jullie mensen zijn, die een soort van denktank willen vormen, waarin wordt nagedacht over hoe deze mijlpaal in een… meer

2021-05-24 ALV 2020

Beste Leden,   Een fysieke algemene ledenvergadering behoort ook thans nog niet tot de mogelijkheden. Dit is jammer, maar het is (nog) niet anders. De stukken worden per email aangeboden aan alle leden die lid zijn van AVON ( dus geen leden die… meer
Beste leden , Het is dan zover, volgens de laatste corona update wat betreft de versoepelingen van de maatregelen, mogen we per 19 mei weer in groepen van 30 personen trainen voor personen vanaf 27 jaar. Met in achtneming van de 1.5 m afstand! Dit… meer
Beste leden,    Op zaterdag 29 mei 2021 organiseren we een onderlinge wedstrijd voor de AVON pupillen. De wedstrijd vindt plaats via het Athletic Champs format en zal duren van 10.00 - 13.00 uur. Inschrijven kan in de WhatsApp-groep of bij de… meer
Update met ingang van 12 april 2021 Er zijn strenge regels om contacten tot een minimum te beperken. Met een strenge lockdown wordt zo geprobeerd om het Covid-19-virus te bestrijden. Voor de sport betekent dit dat sporten in een binnenruimte niet is… meer